Sūdzība LR Ģenelālprokuratūrā par parakstīšanās traucēšanu 12.Saeimas atsaukšanas ierosināšanai

  1
  2372

  Problēmas ar parakstu vākšanu ir, jo neviena no elektroniskās parakstīšanās programmām pilnībā nedarbojas, un ierēdņi vilcinās apstiprināt vēlētāju parakstus. Esam iesnieguši pieteikumus prokuratūrā pret ierēdņiem, kas atbilsoši Satversmei un likumam ”Par tautas nobalsošanu, likumu iersināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” nepilda savus pienākumus, tādējādi ignorējot vēlētāju tiesības. Mēs pieprasam ierosināt krimināllietas atbilstoši Krimināllikuma 90.pantam.
  Saņemtas vairākas sūdzības sakarā ar parakstīšanās par 12.Saeimas atsaukšanas ierosināšanu realizēšanas iespējām. Aicinām informēt 12.Saeimas atsaukšanas ierosināšanas Centrālā Vēlēšanu komisijā iniciatīvas grupu (biedrību “Varu Latvijas tautai”), norādot datumu, vēlēšanu iecirkni, novadu, konkrētu personas vārdu un uzvārdu, kas traucējusi parakstīties par Saeimas atsaukšanu. Zvaniet pa tālr. 29119996; 26347783 vai fakss: 67379890, un biedrība “Varu Latvijas tautai” palīdzēs noskaidrot situāciju un sagatavot sūdzību tiesību aizsardzības iestādēm.
  Krimināllikuma 90.pants. Kavēšana realizēt vēlēšanu tiesības, tiesības piedalīties likuma ierosināšanā, tautas nobalsošanas ierosināšanā, tautas nobalsošanā un Eiropas pilsoņu iniciatīvas atbalstīšanā
  (1) Par apzinātu kavēšanu personai brīvi piedalīties saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem rīkotajā parakstu vākšanā likuma vai tautas nobalsošanas ierosināšanai vai Eiropas pilsoņu iniciatīvas atbalstīšanai, lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
  Latvijas Republikas Ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeiera kungam
  Rīgā, 2015/12/21
  Iesniegums.
  A. God. Ģenerālprokurora kungs!
  Biedrība “Varu Latvijas tautai” (VLT) ir reģistrēta Centrālajā Vēlēšanu Komisijā (CVK) 2015.gada 13.novembrī, kā iniciatīvas grupa Saeimas atsaukšanai.
  Kopš reģistrācijas brīža par Saeimas atsaukšanu ir pagājis vairāk nekā mēnesis, bet sūdzības par iespējām parakstīties nav mazinājušās. Katru dienu pienāk uz biedrības valdi zvani, ka nevar elektroniski parakstīties. Pēdējais zvans no Londonas ar sūdzību, ka e-ID kartes ir iegādājušies, bet sistēma nedarbojas.
  2015. gada 18 decembrī Rīgas Austrumu izpildirekcijas iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļā VLT biedrs Jānis Gailums atkārtoti griezās pie norādītās darbinieces Irēna Melnes kundzes, kas jau bija atteikusi agrā apstiprināt parakstu par Saeimas atsaukšanu. Manā klātbūtnē viņa aizveda mūs pie savas priekšnieces Danutes Bernokaites kundzes. D. Bernokaita mums atbildēja, ka nekādu norādījumu no augšas neesot saņemti, viņas esot amatpersonas, un likumi uz viņām neattiecoties.
  Šajā sakarā mēs griežamies prokuratūrā un pieteicamies uz tikšanos ar Jums uz 2015.gada 21. decembri pulksten 13:00.
  Lūdzam mūs uzklausīt un pieņemt mērus attiecībā pret personām, kas pārkāpj Latvijas Republikas Satversmi un Likumu „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” izpildi. Šīs darbības vai bezdarbības rezultātā tiek apzināti kavēta mūsu tiesību realizācija.
  Nauda visādām programmām tika tērēta ,bet tās nedarbojās.
  Pamatojoties uz augstāk minēto ,lūdzu,
  ierosināt krimināllietu pēc Krimināllikuma 90.panta, pret amatpersonām, kas ignorē Satversmi un Latvijas Republikas likumus un CVK lēmumus.
  Par pieņemto Lēmumu lūgums informēt sūtot rakstiski uz pasta adresi un elektroniski uz e-pastu vlt@llk.lv .
  biedrības “Varu Latvijas tautai” valde

  …Info avots: http://likumi.lv/doc.php?id=88966
  KL
  сканирование0004
  сканирование0005
  Iniciatīvas CVK nosaukums: Saeimas atsaukšanas ierosināšana
  Iniciatīvas grupa: Biedrība “VARU LATVIJAS TAUTAI”
  Iesniegts: 2015.gada 6.novembrī
  Statuss: Iniciātīvas grupa reģistrēta Centrālajā vēlēšanu komisijā 2015.gada 13.novembrī, lēmums Nr.12.
  Parakstu vākšana sākas: 2015.gada 14.novembris
  Parakstu vākšana beidzas: 2016.gada 13.novembris
  Paraksta apliecināšana:
  Paraksta apliecināšana: Dzīvesvietas deklarēšanas iestādes, bāriņtiesas, pagastu, pilsētu pārvalžu vadītāji, notāri, www.Latvija.lv .
  Parakstīties var gan pašvaldībās, gan bāriņtiesā, gan pie notāra, turklāt atsevišķās pašvaldībās to var izdarīt bez maksas ( skatīt parakstīšanās vietas pašvaldībās:https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji ). Nemaksājot Ministru kabineta noteiktos 1,42 eiro, parakstīties var arī Rīgas izpilddirekcijās (Rīgas pilsētā bez maksas var parakstīties Rīgas pilsētas izpilddirekcijās: Daugavpils ielā 31, E.Smiļģa ielā 46, Rūpniecības ielā 21, Brīvības gatvē 266).
  Paraksta apliecināšana:
  1) parakstīšanās vietas pašvaldībās: https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji
  2) zvērināti notāri http://latvijasnotars.lv/lv/notary/profiles/ un veidlapa paraksta apliecināšanai pie zvērināta notāra:https://www.cvk.lv/pub/upload_file/2015/NPAV_13112015_papildinats.pdf
  3) parakstu vākšanas e-pakalpojums www.Latvija.lv :https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/ep177?initiative=146
  Apliecināto parakstu iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Ūdru iela 14, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Iniciatīvas grupas konttakttālruņi: 29119996; 26347783
  …Info avots: https://www.cvk.lv/pub/public/31191.html
  tautas-nobalsosjana