13.05.2016. ASV pieņemti dzimumneitrāli noteikumi no valsts finansētajām skolām

  0
  88298

  13.05.2016. ASV tika pieņemta direktīva, kas nosaka dzimumneitrālus noteikumus valsts finansētām skolām, kuri paredz sekojošo:
  NR.1 •ZĒNI, KURI SEVI IDENTIFICĒ KĀ MEITENES, UN OTRĀDI, VAR LIETOT MEITEŅU ĢĒRBTUVES UN DUŠAS TELPAS;
  NR.2 •SKOLAS NEDRĪKST PIEDĀVĀT ATSEVIŠĶAS TELPAS SKOLĒNIEM «TRANSPERSONĀM» KĀ ALTERNATĪVU KOPLIETOŠANAS TELPĀM;
  NR.3 •SKOLĒNI VAR SPORTOT TAJĀS KOMANDĀS, PIE KURA DZIMUMA VIŅI SEVI PIESKAITA •PIEMĒRAM, ZĒNS, KURŠ JŪTAS KĀ MEITENE, VAR SPORTOT MEITEŅU KOMANDĀ;
  NR.4 •SKOLĒNS VAR PAZIŅOT SKOLAI SAVU GENDER (SOCIĀLĀ DZIMUMA) IDENTITĀTI BEZ VECĀKU PIEKRIŠANAS VAI INFORMĒŠANAS;
  NR.5 •AIZLIEGTA JEBKĀDA MEDICĪNISKA IEJAUKŠANĀS KĀ PRIEKŠNOTEIKUMS JAUNAJAI GENDER (SOCIĀLĀ DZIMUMA) IDENTITĀTEI;
  NR.6 •SKOLU EKSKURSIJĀS ZĒNIEM, KURI SEVI IDENTIFICĒ KĀ MEITENES, UN OTRĀDI, IR JĀĻAUJ GULĒT MEITEŅU ISTABĀS, JA VIEN NAV PAREDZĒTS GULĒT ATSEVIŠĶĀS ISTABĀS;
  NR.7 •ŠIE PASĀKUMI IR JĀĪSTENO VISĀS SKOLĀS, KAS SAŅEM VALSTS FINANSĒJUMU.
  …Info avots: http://www.slideshare.net/AsociacijaGimene/asv-piema-dzimumneitrlus-noteikumus-skolm
  IZSAKĀM LĪDZJŪTĪBU ASV PILSOŅIEM! AR ŠĀDIEM LĒMUMIEM TIEK GRAUTA DEMOKRĀTIJAS IZPRATNE UN CILVĒKTIESĪBU JĒDZIENS.
  asv-piema-dzimumneitrlus-noteikumus-skolm