15.6.2017. plkst. 8:30 pie Saeimas pikets pret visu savvaļas sugu dzīvnieku izmantošanu atrakcijām

  0
  801

  Nodibinājums “Dzīvnieku policija” ceturtdien, 15.jūnijā, aicina uz piketu pie Saeimas nama un vienlaikus mudina parlamenta deputātus, skatot dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumus, atbalstīt aizliegumu izmantot atrakcijās visu savvaļas sugu dzīvniekus.
  Pikets pie Saeimas nama sāksies plkst.8.30, informē nodibinājums.
  “Dzīvnieku policija” lūdz Saeimas deputātus noraidīt dzīvnieku aizsardzības likumā visus trešajam lasījumam virzītos priekšlikumus. “To mērķis ir destruktīvs, haosu radošs un pat apzināti maldinošs,” kritizē nodibinājums. Organizācija aicina Saeimas deputātus arī trešajā lasījumā atbalstīt speciālistu izstrādāto un valdības virzīto likumprojekta pantu par visu savvaļas sugu dzīvnieku aizliegumu izmantot atrakcijām. Šādu redakciju deputāti atbalstīja otrajā lasījumā.
  Tomēr pēc tam Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija atbalstīja ieceri aizliegt cirka izrādēs izmantot dzīvniekus, izņemot tos, kas būs minēti valdības izveidotā sarakstā. Par šiem likuma grozījumiem ceturtdien būs jābalso Saeimai.
  “Dzīvnieku policija” kritizē ierosinājumu uzdot valdībai apstiprināt kritērijus un dzīvnieku sugu sarakstus, kuri tomēr būtu izmantojami atrakcijām. Šādi kritēriji un sugu saraksti līdz šim nav veidoti pat dzīvniekiem, kuri tiek izmantoti darbā vai sportā. “Atbildīgās komisijas sēdē jaunie priekšlikumi trešajam lasījumam tika radīti 10 minūšu laikā. Tas, ka šie no jauna radītie panti grozījumiem ir pretrunā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma vairākiem citiem pantiem un būtību, atbildīgajai komisijai šķiet mazsvarīgi,” savu kritisko nostāju paziņojumā medijiem pauž “Dzīvnieku policija”.
  Kā ziņots, ar iniciatīvu aizliegt savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirka izrādēs 2015.gadā pēc sarunām ar dzīvnieku aizsardzības biedrībām klajā nāca Pārtikas un veterinārais dienests. Drīz pēc tam jaunizveidotās Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdē tika pieņemts lēmums izveidot darba grupu, uzdodot sagatavot priekšlikumus attiecīgiem grozījumiem normatīvajos aktos.
  Zemkopības ministrija iesniedza valdībā attiecīgu likumprojektu grozījumiem Dzīvnieku aizsardzības likumā, ko 21.februārī Ministru kabinets akceptēja. Valdības akceptētais grozījumu projekts paredzēja aizliedz savvaļas sugu dzīvnieku – gan savvaļā iegūtu, gan nebrīvē audzētu – apmācīšanu un izmantošanu kā atrakciju dzīvniekus cirka izrādēs vai atrakcijās. Savukārt, nonācis Saeimā, priekšlikums izraisīja domstarpības starp deputātiem.
  Daudzās Eiropas valstīs savvaļas sugu dzīvnieku izmantošana cirkā jau ir aizliegta. Latvijas cirkos nav pastāvīgi izmitinātu savvaļas sugu dzīvnieku. Visi savvaļas sugu dzīvnieki, kas tiek izmantoti cirka izrādēs Latvijā, tiek ievesti ar ceļojošiem cirkiem no citām valstīm.
  …Info avots: http://www.leta.lv/news/latvia/4841E129-D2C2-45DB-9ACD-3B39FDE78537/

  Publiska vēstule deputātiem un sabiedrībai par atbalstu aizliegumam savvaļas sugu dzīvniekus izmantot atrakciju izklaidēs

  Neskatoties uz pārliecinošiem Saeimas 1. un 2.lasījuma balsojumiem dzīvnieku aizsardzības likumā, kur tika atbalstīts Ministru kabineta (MK) iesniegtais likumprojekts par visu savvaļas sugu dzīvnieku aizliegumu izmantot atrakcijās, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija (Atbildīgā komisija) tomēr turpina lobēt izklaides atrakcijas ar savvaļas dzīvniekiem.
  Vairāk nekā pusotru gadu atpakaļ atbildīgās institūcijas Latvijā – tai skaitā Dabas aizsardzības pārvalde, Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, zinātniskās institūcijas un virkne nevalstisko organizāciju veterinārijas, lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju un dzīvnieku aizsargu jomā – Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē vienojās un izstrādāja grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, paredzot, ka savvaļas sugu dzīvnieki nav pakļaujami izmantošanai atrakciju izklaidēm.
  MK akceptēja šos ierosinājumus likuma grozījumiem un virzīja uz Saeimu apstiprināšanai steidzamības kārtā. Pēc likumprojekta ierosinājuma grozījumiem ir jāstājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā.
  Likumprojekts Saeimu sasniedza š.g. martā un kopš tā brīža Saeimā sākās un vēl joprojām turpinās CIRKS, jo Atbildīgā komisija, pretēji Saeimas vairākuma 1. un 2.lasījuma balsojumam, uz 3.lasījumu virza arvien jaunas likuma “pērles”.
  Pretēji speciālistu un MK nostājai, Atbildīgās komisijas deputāti iecerējuši uzdot tiem pašiem speciālistiem un MK izstrādāt kritērijus un dzīvnieku sugu sarakstus, kuri tomēr būtu izmantojami atrakcijām. Informējam, ka šādi kritēriji un sugu saraksti līdz šim nav pat veidoti dzīvniekiem, kuri tiek izmantoti darbā vai sportā, taču tikmēr Atbildīgā komisija uzstājīgi rosina MK noteikumus ar kritērijiem un sugu sarakstu izstrādāt tikai atrakciju dzīvniekiem.

  Kāpēc?
  • Vai tāpēc, ka šobrīd Latvijā nav reģistrēts neviens savvaļas sugas atrakciju dzīvnieks?
  • Vai ir iecere veidot savvaļas sugu atrakciju dzīvnieku biznesu?
  • Vai, lai novilcinātu aizlieguma iestāšanās laiku?
  • Vai, lai tomēr atļautu vairāku savvaļas sugu dzīvnieku izmantošanu atrakcijās iebraucējiem?
  • Vai varbūt, lai atļautu ceļojošos iebraucēju cirkus mikrorajonos pie lielveikaliem, kuri naudas pelnīšanai izmanto trikus un šovus ar dzīvnieku piesaisti, jo Rīgas cirka jaunā vadība ir pret dzīvnieku izmantošanu izklaidēs?

  Atbildīgā komisijas aizrautība neatlaidīgi iestāties pret Saeimas vairākumu, sabiedrību un mūsdienīgu, empātisku attieksmi pret dzīvniekiem, atkal un atkal lobējot dzīvu radību izmantošanu izklaidēs, ir tiešām apbrīnas vērta.
  Atbildīgās komisijas sēdē jaunie priekšlikumi 3.lasījumam tika radīti 10 minūšu laikā. Tas, ka šie no jauna radītie panti grozījumiem ir pretrunā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma vairākiem citiem pantiem un būtību, Atbildīgajai komisijai šķiet mazsvarīgi.
  Šobrīd Dzīvnieku aizsardzības likums šajā jomā nosaka:

  Preambula. Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt.
  1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:
  1) atrakciju dzīvnieks – dzīvnieks, kuru tur publiskai izrādīšanai izklaides vai sabiedrības izglītošanas nolūkā, kā arī cirka dzīvnieks, izņemot dzīvnieku, kuru tur zooloģiskajā dārzā;
  4.pants. (1) Aizliegta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, tas ir:
  10) dzīvnieka izmantošana, liekot tam pārsniegt savas dabiskās spējas;
  11) savvaļas sugas dzīvnieka demonstrēšana ārpus zooloģiskā dārza vai reģistrētas savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas.
  11.pants. (1) Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un dod ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā. Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumu risināšanā, šīs padomes sastāvā ir valsts pārvaldes iestāžu un zinātnisko institūciju, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Ievērojot proporcionalitātes principu, padomes sastāvā iekļauj pārstāvjus no biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā, kā arī apvieno lauksaimniecības dzīvnieku audzētājus.
  31.pants. Zooloģiskajam dārzam ir pienākums radīt katrai dzīvnieku sugai tās dabiskajai videi tuvinātus apstākļus un nodrošināt dzīvnieka fizioloģisko un zoopsiholoģisko vajadzību apmierināšanu, kā arī sniegt apmeklētājiem informāciju par publikas apskatei izstādītajām sugām un to dabisko dzīves vidi.
  (Šis likuma pants norāda, ka zooloģiskie dārzi ir tie, kas var turēt savvaļas dzīvniekus, ja tiek nodrošināta maksimāli pietuvināti dzīves apstākļi to dabiskajām vajadzībām, kas cirka/atrakciju dzīvniekiem nekad un nevienos apstākļos netiek nodrošināti)
  34.pants. Savvaļas sugas dzīvnieku īpašnieka (turētāja) pienākums ir radīt katras sugas dzīvniekiem to dabiskajai videi tuvinātus apstākļus un nodrošināt katras sugas dzīvnieku fizioloģisko un zoopsiholoģisko vajadzību apmierināšanu.

  Lūdzam sabiedrību nākt uz piketu pie Saeimas ceturtdien, 15.jūnijā, plkst.8.30, savukārt Saeimas deputātus arī 3. lasījumā atbalstīt speciālistu izstrādāto, MK virzīto likumprojekta pantu par visu savvaļas sugu dzīvnieku aizliegumu izmantot atrakcijām, kas jau nostiprināts 2.lasījumā ar deputātu balsu vairākumu.
  Lūdzam Saeimas deputātus noraidīt dzīvnieku aizsardzības likumā VISUS 3. lasījumam virzītos priekšlikumus, jo to mērķis ir destruktīvs, haosu radošs un pat apzināti maldinošs.
  Tāpat lūdzam 3.lasījumā apstiprināt 2.lasījumā virzītos un ar Saeimas vairākumu apstiprinātos likuma grozījumus.

  Noderīga papildu informācija:
  • Raksts: ZM pārsteigta par priekšlikumu veidot speciālu savvaļas dzīvnieku sarakstu cirkam: http://www.delfi.lv/news/national/politics/zm-parsteigta-par-priekslikumu-veidot-specialu-savvalas-dzivnieku-sarakstu-cirkam.d?id=48930191
  • VIDEO: Kā Atbildīgā komisija rada likumu 10 minūšu laikā: https://www.youtube.com/watch?v=J3uPJLS6eN4&feature=youtu.be
  • Balsojuma rezultāti: Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (846/Lp12), 1.lasījums: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/0B55E1BFCDDABFFEC22580F30078DC14?OpenDocument
  • Balsojuma rezultāti: Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (846/Lp12), 2.lasījums: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/D4846F8228E5594DC225811D0078DB40?OpenDocument
  • VIDEO: Gribi apmeklēt cirku, kur piedalās dzīvnieki? Vispirms noskaties šo video: https://twitter.com/drunktwi/status/872770937728499712
  Ar cerību, ka kopīgiem spēkiem spēsim atbrīvot savvaļas dzīvniekus no ciešanām un aizliegsim arī Latvijā izmantot atrakcijās savvaļas sugu dzīvniekus,

  Papildu informācija: Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” ; www.dzivniekupolicija.lv ; T. 20203333
  …Info avots: http://www.leta.lv/press_releases/92744E74-5E98-49ED-8630-BFA8F97A649A/

  If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.