27. 3.2017. plkst. 18:00 pie Saeimas protesti “Atcelt NĪN vienīgajam mājoklim”- tiešraide

0
1996Pasākums facebook https://www.facebook.com/events/1667439393550143/
Nāc, palīdzi sev un citiem vairs nemaksāt nodevas par to, kas mums pieder!
Tiešraide https://www.facebook.com/ProtestiLV/
Aktīvistu grupa facebook
https://www.facebook.com/groups/1604421836543846/
Nobalso par iniciatīvu iekš manabalss.lv:
https://manabalss.lv/par-nekustama-ipasuma-nodokla-atcelsanu-vienigajam-ipasumam/show
Dalies ar šo ziņu!

Ar šo iniciatīvu ierosināsim atcelt NĪN vienīgajam īpašumam – dzīvesvietai, par piemēru ņemot ES dalībvalstu pozitīvo pieredzi, proti, NĪN vienīgajam īpašumam nepiemēro, vai piemēro 0,1% likmes apmērā no nekustamā īpašuma vērtības.
Ņemot vērā pēdējo gadu NĪN straujo kāpumu, kas nu jau ir kļuvis konfiscējošs un reāli sāk apdraudēt mūsu valsts iedzīvotāju Satversmē garantētās tiesības uz īpašumu un mājokli, ierosināsim, ņemt par piemēru citu ES dalībvalstu labvēlīgo attieksmi pret saviem iedzīvotājiem un atcelt NĪN vienīgajam īpašumam. Bet par papildus esošajiem īpašumiem, kas kalpo par ienākuma avotu, piemērot nodokļu likmi secībā no 0,1% līdz 1,5%. Lai realizētu minēto priekšlikumu, likumā par NĪN ir nepieciešams noteikt to, ka Latvijas iedzīvotāju vienīgajam īpašumam, kas kalpo par īpašnieka dzīvesvietu, netiek piemērots nekustāmā īpašuma nodoklis, bet, ja ir divi vai vairāki, tad par katru nākošo piemērot NĪN ar nodokļa likmi no 0,1 % līdz 0,6%. Savukārt, rūpnieciskajiem īpašumiem, tirdzniecības centriem, ofisa ēkām u.c. īpašumiem, kas nes peļņu īpašniekam, piemērot nodokļu likmi no 1,0% līdz 1,5% no kadastrālās vērtībās, par piemēru ņemot pielikumā atspoguļoto ES dalībvalstu pozitīvo pieredzi (skat. pielikumā).
Ieviešot šo piedāvāto priekšlikumu:
1) tiktu panākts tas, ka Satversmē garantētās tiesības uz īpašumu būtu nodrošinātas visiem mūsu valsts iedzīvotājiem, ne tikai bagātākajiem, tā kā to pašreiz nodrošina NĪN likumā iekļautās un iedzīvotājiem ļoti nedraudzīgās 1,5 procentu augstākās nodokļu likmes, kā arī gaidāmais kadastra vērtības lēcienveida kāpums;
2) atceļot NĪN, ietaupītos mājsaimniecību rīcībā esošie līdzekļi, kurus varēs izmantot īpašumu uzlabošanai un remontam, kas savukārt veidotu sakārtotāku un pievilcīgāku Latvijas apdzīvoto vietu vidi;
3) Arī ekonomikas sildīšanai un attīstībai, iedzīvotāju brīvie līdzekļi dos ievērojamu ieguldījumu;
4) Iniciatīva noteikti sniegtu savu devumu arī reemigrācijas plānam un mazinās prombraucošo iedzīvotāju skaitu, jo savs īpašums – mājoklis kalpo par labu “enkuru” jebkuram Latvijas iedzīvotājam, kas ir atgriešanās vai prombraukšanas izvēles priekšā.

(via Liāna Hiršsone)