«Solidaritātes nodokli» atcels, dodot iespēju saņemt arī lielākus pabalstus

  0
  1283

  Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadītāja Līga Meņģelsone informē, ka Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu apakškomitejas sanāksmē panākta vienošanās par tā sauktā “solidaritātes nodokļa” atcelšanu.
  Nolemts, ka “solidaritātes nodokļa” vietā lielo algu saņēmēji maksās sociālo nodokli.
  Vaicāta, vai lielo algu saņēmējiem netiks noteikti sociālo iemaksu griesti, Meņģelsone skaidroja, ka būtu jāpiemēro kāds koeficients no sociālā budžeta finansētajiem un veiktajām iemaksām atbilstošajiem īstermiņa izdevumiem – slimības, maternitātes un bezdarbnieku pabalstiem, taču attiecībā uz pensiju uzkrājumu nav vajadzīgi nekādi ierobežojumi.
  “Tas ir labi, ka strādājošie saņem lielas un legālas algas, un nodokļu sistēmai algas uz to jāvirza,” Uzskata LDDK vadītāja.
  Šā gada 1. janvārī stājās spēkā Saeimas pērn atbalstītais jaunais Solidaritātes nodokļa likums. Solidaritātes nodokli piemēro darba ņēmēju atalgojuma daļai, kura pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu griestus.
  Kā norāda Finanšu ministrija informē, ka 2015. gadā saskaņā ar likumu šie griesti bija 48 600 eiro jeb vidēji nedaudz vairāk par 4000 eiro mēnesī. Pēc aprēķiniem, kas balstīti uz 2014. gada datiem, jaunais nodoklis skar aptuveni 4700 darbspējas vecuma cilvēkus, tomēr atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sniegtajai informācijai realitātē ar šo nodokli tiek aplikta aptuveni puse no “aprēķinātā” maksātāju skaita.
  …Info avots: http://www.infotop.lv/article/lv/solidaritates-nodokli-atcels-dodot-iespeju-sanemt-ari-lielakus-pabalstus
  Latvijas uzņēmēji ir panākuši savu – atcelts solidaritātes nodoklis, kas tika piemērots mēnešalgas apmēram virs 4 tūkstošiem eiro. Tā vietā lielo algu saņēmēji maksās sociālo nodokli.
  Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu apakškomitejas sēdē panākta vienošanās par solidaritātes nodokļa atcelšanu, informēja Latvijas Darba devēju konfederācijas vadītāja Līga Meņģelsone.
  Pieņemts lēmums par to, ka solidaritātes nodokļa vietā lielo algu saņēmēji maksās sociālo nodokli.
  Jūnija sākumā vairāki uzņēmēji un privātpersonas Satversmes tiesā pārsūdzēja šogad ieviesto solidaritātes nodokli, un jūlija beigās tiesa pieņēma lēmumu ierosināt lietu saskaņā ar minēto prasību.
  Prasītāji apgalvoja, ka solidaritātes nodoklis neatbilst agrāk izstrādātajām stratēģijām, kas iekļautas valdības deklarācijā un normatīvajos dokumentos, ko likumdevējs ignorējis.
  “Pieņemtais lēmums par solidaritātes nodokļa ieviešanu neatbilst uzņemtajām starptautiskajām saistībām dubultās nodokļu nepiemērošanas jomā, kas savukārt traucē ārvalstu investīciju piesaisti un parāda Latviju kā valsti, kas nav gatava starptautiskai sadarbībai un nerūpējoties par reputāciju un tēlu,” – uzsvēra Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Endziņš.
  “Jau tagad ir zināms, ka to cilvēku skaits, kuriem būtu jāmaksā solidaritātes nodoklis ir samazinājies par 30%, tādējādi ieņēmumi no tā nebūs tādi, kā prognozēts, bet Latvija var pazaudēt labi apmaksātus speciālisti, kuri pilnīgi legāli tiks nodarbināti citās valstīs,” — uzsvēra J.Endziņš.
  Solidaritātes nodoklis tiek piemērots atalgojuma daļai, kas pārsniedz sociālo iemaksu limitu. 2015. gadā tas sastādīja 4000 eiro mēnesī.
  …Info avots: http://sputniknewslv.com/Latvia/20160802/2535225.html
  flickr