Briestot protesti pret Satversmes tiesas atteikumu ierosināt lietu NĪN un TEN jautājumā

  0
  1159

  Andris Orols

  9.06.2017. ir saņemti atteikumi ierosināt lietu Nekustamā īpašuma un Transporta ekspluatācijas nodokļu tiesiskuma apstrīdēšanas jautājumā.
  Abi Satversmes tiesnešu lēmumi ir lakoniski un identiski (veidoti pēc viena šablona, kurā tiek izmainītas tikai konkrētas detaļas).
  Tiesneši uzskata, ka iesniegtajās konstitucionālajās sūdzībās neesot juridiskā pamatojuma tam, kā tiek aizskartas iesniedzēja Satversmē noteiktās pamattiesības. Iesniedzējs savukārt uzskata, ka saņemtās vēstules nesatur atbildi pēc būtības un tiesnešu lēmumiem par juridiskā pamatojuma neesamību trūkst juridiskā pamatojuma.
  Tuvākajās dienās Rīgas domē tiks iesniegts pieteikums rīkot sapulci (mītiņu) iepretīm Satversmes tiesai, kurā tiks izteikts protests tiesnešu lēmumiem. Sapulces laikā Satversmes tiesas priekšēdētājai tiks iesniegta protesta vēstule un lūgums atkārtoti izskatīt abus iesniegumus citu tiesnešu sastāvā.
  Informāciju par mītiņa laiku, kā arī turpmākās aktivitātes skatiet http://www.tautaslabklajibai.lv/
  Iesniegto Konstitucionālo sūdzību teksti: http://www.tautaslabklajibai.lv/nin-un-ten-konstitucionalo-sudzibu-teksti/
  Satversmes tiesas atteikumi ierosināt lietu: http://www.tautaslabklajibai.lv/wp-content/uploads/2017/06/Sat.tiesa_.9.jun_.1.pdf ; http://www.tautaslabklajibai.lv/wp-content/uploads/2017/06/Sat.tiesa_.9.jun_.2.pdf ; http://www.tautaslabklajibai.lv/wp-content/uploads/2017/06/Sat.tiesa_.9.jun_.3.pdf ; http://www.tautaslabklajibai.lv/wp-content/uploads/2017/06/Sat.tiesa_.9.jun_.4.pdf ; http://www.tautaslabklajibai.lv/wp-content/uploads/2017/06/Sat.tiesa_.9.jun_.5.pdf ; http://www.tautaslabklajibai.lv/wp-content/uploads/2017/06/Sat.tiesa_.9.jun_.6.pdf ; http://www.tautaslabklajibai.lv/wp-content/uploads/2017/06/Sat.tiesa_.9.jun_.7.pdf un http://www.satv.tiesa.gov.lv/decisions/kolegijas-2017-gada-22-maija-lemums-pieteikums-nr-722017/
  …Info avots: http://www.tautaslabklajibai.lv/satversmes-tiesa-atsaka-ierosinat-lietu-nin-un-ten-jautajuma/