Eiropas pilsoņu organizācijas pieprasa labāku aizsardzību pret pesticīdu radīto kaitējumu

  0
  223

  Jana Simanovska, “Ekodizaina kompetences centrs”

  Manifestu par zinātnisku pieeju, drošu pārtiku un veselīgu vidi paraksta 110 organizācijas un eksperti
  Eiropas likumdevēji un politikas veidotāji joprojām pieļauj kaitīgo pesticīdu izmantošanu lauksaimniecībā un sabiedriskās vietās, un tādējādi ignorē Eiropas iedzīvotāju intereses. Joprojām tiek izmantoti pesticīdi, , kuriem risku novērtēšana ir bijusi nepilnīga un kas ir balstītauz pesticīdu ražotāju sniegtajiem toksiskuma testiem. Tā uzskata koalīcija “Pilsoņi par zinātnē balstītu pesticīdu regulēšanu” – vairāk nekā 110 pilsoniskās organizācijas un eksperti visā Eiropā, kas ar kopīgu manifestu pieprasa “zinātnisku pieeju, drošu pārtiku un veselīgu vidi”. Manifestu no Latvijas parakstījuši biedrība “Ekodizaina kompetences centrs” un nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”.
  Eiropas augu aizsardzības līdzekļu regulas (EK) 1107/2009 mērķis ir nodrošināt augstu cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni. Atbilstoši tai, pesticīdus nedrīkst izmantot, ja konstatē, ka tiem ir kaitīga ietekme uz cilvēkiem, dzīvniekiem, vidi un tās ekosistēmām. Diemžēl, kā uzskata koalīcija “Pilsoņi par zinātnē balstītu pesticīdu regulēšanu”, šis mērķis neatbilst realitātei.
  Koalīcijā ietilpst vairākas ES un dalībvalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijas – “Pesticīdu rīcības tīkls” (PAN- Europe), “ClientEarth”, “Korporatīvās Eiropas novērošanas centrs” (Veselības un vides apvienība), “Veselības un vides apvienība” (HEAL), “Global 2000” (Austrija), “Generations Futures” (Francija) un “Justice Pesticides” (Francija).,
  “Pašreizējā pesticīdu riska novērtēšanas procedūra mūs neaizsargā,” komentē Dr. Angeliki Lysimachou, “Pesticīdu rīcības tīkla” (PAN -Europe) zinātniskās politikas vadītāja, “Noteikumi netiek ievēroti. Visu procesu virza pesticīdu ražotāji, kuriem ļauj pašiem novērtēt savu produktu drošību aiz slēgtām durvīm, un pat izstrādāt savas testēšanas metodes. Tāpēc Eiropā šodien daudz tonnu kaitīgo pesticīdu tiek izmantoti arvien vairāk, pat tad, ja zinātniskie pierādījumi liecina, ka šie pesticīdi nav droši. Tas ir jāpārtrauc”.
  Pesticīdu regulēšanas sistēmā ir vērojami lieli interešu konflikti. “Monsanto Papers”- iekšējie Monsanto dokumenti, kas nesen tika atklāti ASV tiesu procesos par pesticīdu radīto kaitējumu cilvēku veselībai, rāda, kā pesticīdu ražotāji vienkārši ignorē zinātni. Ir skaidrs, ka drošības pārbaudēm, riska novērtēšanai un riska pārvaldībai ir jābūt neatkarīgām no pesticīdu ražotājiem.
  Zinātniskie pierādījumi skaidri liecina, ka cilvēki un vide nav pietiekami aizsargāti no kaitīgajām ķīmiskajām vielām. “Ir pietiekami pierādījumi, ka organofosfātu pesticīdu iedarbība grūtniecības laikā ir saistīta ar palielinātu neiroloģiskās attīstības traucējumu risku un intelekta traucējumiem”, norāda prof. Barbara Demeneix, Francijas Dabas vēstures muzeja pārstāve:. “Ir steidzami nepieciešama pesticīdu licencēšanas reforma,” viņa piebilst.
  Pētījumi atklāj ļoti augstu slimību skaitu lauksaimnieku ģimenēs un lauksaimniecības reģionu iedzīvotāju vidū1, augstu pesticīdu atliekvielu līmeni pārtikas produktos2 un vidē 3,4, kā arī bioloģiskās daudzveidības un savvaļas dzīvnieku skaita samazināšanos lauksaimniecības zemju tuvumā5,6. Dr. Apolline Roger, “ClientEarth” tiesību un politikas padomniece, piebilst: “Atbildīgajām iestādēm jāatceras pienākumi saskaņā ar ES tiesību aktiem. Viņiem jāmaina veids, kā viņi novērtē un licencē pesticīdus, lai nodrošinātu, ka cilvēki un vide ir efektīvi aizsargāti.”
  MANIFESTS “Pilsoņi par zinātnē balstītu pesticīdu regulēšanu”
  Manifests nāk klajā izšķirīgā brīdī: šobrīd Eiropas Komisija pārskata pesticīdu regulējumu saskaņā REFIT programmu, Eiropas Parlaments ir publicējis vairākus ziņojumus un izveidojis PEST komiteju, lai pētītu Eiropas Savienības pesticīdu licencēšanas procedūru, un Eiropas Komisija ir iesniegusi priekšlikumu palielināt pārtikas aprites tiesību aktu pārredzamību.
  Manifests aicina Eiropas likumdevējus un politikas veidotājus steidzami uzlabot pašreizējo pesticīdu riska novērtējuma un riska pārvaldības sistēmu un ierosina praktiskus risinājumus galvenajiem apzinātajiem trūkumiem:
  A. Nosakot prioritāti sabiedrības veselībai, videi un ilgtspējīgai lauksaimniecībai – pesticīdi jālieto tikai kā galējo līdzekli, ja ir izmantotas visas citas neķīmiskās alternatīvas un tās nav sasniegušas rezultātu.
  B. Panākot, ka lēmumu pieņēmēji vadās no datiem, kas ir kvalitatīvi, publiski pieejami, aktuāli un kuru iegūšana nav saistīta ar interešu konfliktu – drošuma testēšanu nedrīkst veikt paši pesticīdu ražotāji, un datu prasības jāaktualizē saskaņā ar jaunākajām zinātniskajām atziņām par ietekmi uz cilvēku attīstības traucējumiem un ietekmi uz ekosistēmām.
  C. Iesaistot lēmējvaru, pilsonisko sabiedrību un zinātnieku aprindas, lai rūpīgi pārbaudītu Eiropas pesticīdu politikas integritāti un efektivitāti – visu pesticīdu drošības testu rezultātus un datus publicējot tiessaistē, saprotamā un viegli izmantojamā formātā.
  Visu manifestu var atrast šeit: www.citizens4pesticidereform.eu
  “Mūsu manifests uzskatāmi izgaismo pesticīdu licenzēšanas procedūras kritiskos posmus”, skaidro Dr. Fiorella Belpoggi no Ramazzini institūta Itālijā, “piedāvāto risinājumu mērķis ir atbalstīt būtiskos Eiropas Parlamentā pieņemots lēmumus, kas ietekmē Eiropas sabiedrības veselību”.
  Koalīcija aicina Eiropas politikas veidotājus savos lēmumos iekļaut tās prasības, pakāpeniski pārtraucot kaitīgo ķīmisko vielu izmantošanu lauksaimniecībā un zaļo sabiedrisko zonu apsaimniekošanā, kā arī panākt ES tiesību aktos noteikto augsta līmeņa aizsardzību.
  1 Bellanger et al (2015). Neurobehavioral Deficits, Diseases, and Associated Costs of Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals in the European Union. https://academic.oup.com/jcem/article/100/4/1256/2815066
  Irva Hertz-Picciotto et al (2018). Organophosphate exposures during pregnancy and child neurodevelopment: Recommendations for essential policy reforms. PLoS Med 15(10): e1002671. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002671
  2 PAN Europe (2017). How many pesticides did you eat today? Plenty, according to European Food Safety Authority. April 13. https://www.pan-europe.info/press-releases/2017/04/how-many-pesticides-did-you-eat-today-plenty-according-european-food-safety
  3 Stehle S, Schulz R (2015). Pesticide authorization in the EU — _environment unprotected? Environmental Science and Pollution Research 22(24):19632–19647. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-015-5148-5
  4 Stehle S (2015). EU – _European Union or Environment Unprotected? The EcoTox Blog. Sept 21. http://www.master-ecotoxicology.de/ecotox-blog/eu-european-union-or-environment-unprotected/
  5 Hallmann CA et al (2017). More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLOS ONE 12(10): e0185809.
  6 Woodcock BA et al (2015). Impacts of neonicotinoid use on long-term population changes in wild bees in England. Nature Communications 7:12459. DOI:10.1038/ncomms12459.
  …Info avots: http://www.leta.lv/press_releases/DE1E1B61-CE84-44F3-AC31-ACE79BA2450C/