Eksperimenti ar Pļavniekkalna skolu turpinās

  0
  882

  Ansis Kalvāns, Neils Kalniņš
  24. novembrī Katlakalnā notika Ķekavas domes organizēta sapulce, kuras laikā ciema iedzīvotāji tika informēti par Pļavniekkalna skolas nojaukšanas plāniem un skolēnu pārcelšanu uz veco Ķekavas sākumskolu.
  Uz sapulci bija ieradušies 134 skolēnu vecāki, kuri uzdeva savus sasāpējušos jautājumus vienīgajam šo sapulci apmeklējušajam Ķekavas domes pozīcijas deputātam un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekššēdētājam Aigaram Vītolam, kā arī Ķekavas novada izglītības nodaļas vadītājam Vitoldam Krieviņam un skolas direktorei Agitai Baltmanei.
  Vecāki visvairāk interesējās, vai skola patiešām tiks nojaukta un ja jā, tad kā un kur tiks organizētas bērnu mācības laikā, kad tiks būvēta jauna skolas ēka. Skolas padomes priekšsēdētājs Neils Kalniņš stāsta: “Diemžēl vienīgā skaidrā un nepārprotamā atbilde, ko saņēmām no domes pārstāvjiem, bija, ka skola tiks nojaukta, bet uz pārējiem jautājumiem atbilžu vietā sagaidījām vien izplūdušus solījumus bez konkrēta plāna.”
  No domes darbinieku skaidrotā izriet, ka bērnu mācības skolas nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības laikā tiks nodrošinātas bijušajā Ķekavas sākumskolas ēkā. Jāpiebilst, ka tā ir tā pati ēka, kas 2011. gadā tika atzīta par pirms avārijas stāvoklī esošu un bērniem nepiemērotu – tieši tā situācija tika aprakstīta domes ziņojumā, kas savulaik kalpoja par pamatojumu finansējuma iegūšanai jaunās Ķekavas sākumskolas ēkas celtniecībai. Tagad dome plāno šajā ēkā par 25 000 eiro veikt vien kosmētisko remontu, apgalvojot, ka tādējādi veco Ķekavas sākumskolu atkal varēs padarīt bērniem piemērotu un drošu.
  Daudzi vecāki pauda neapmierinātību ar šādu situāciju, jo vēl aizvien uzskata, ka daudz lietderīgāk būtu jaunu ēku celt citā vietā, nenojaucot esošo skolu, un bērnus pārcelt jau pēc jaunās skolas uzbūvēšanas, vienlaicīgi nezaudējot pilnībā funkcionālu esošās Pļavniekkalna skolas ēku. Turklāt vecākiem ir pamatotas bažas, ka Ķekavas vecās skolas ēkas remontam ir nepieciešama krietni lielāka summa, tāpat ievērojamus papildu izdevumus radīs skolēnu transportēšanas organizēšana no Katlakalna uz Ķekavu un atpakaļ.
  Skolas padomes vecākiem šāda notikumu norise vēl aizvien šķiet neloģiska. Īpašu neizpratni raisa Ķekavas domes sasteigtais lēmums par skolas nojaukšanu, neizskatot citas alternatīvas un klaji ignorējot sabiedriskajā aptaujā izteikto iedzīvotāju viedokli. “Tādēļ skolas padome turpinās cīņu par labākām novada bērnu izglītības iespējām, kā arī sekos līdzi Ķekavas domes līdzekļu izlietojuma racionalitātei,” tā Neils Kalniņš.
  Uzziņai. Pļavniekkalna sākumskola ir viena no labākajām skolām Pierīgā; tajā jau no pirmās klases tiek nodrošināta pilnvērtīga divu, bet no 2. klases triju svešvalodu apguve, vienlaicīgi sniedzot skolēniem lieliskas izglītības iespējas arī citās jomās. To apliecina ne vien skolēnu labie rezultāti konkursos un olimpiādēs, bet arī absolventu turpmākie panākumi valsts labākajās skolās. InfoTOP.lv par Pļavniekkalna sākumskolas problēmām jau rakstīja šeit: http://www.infotop.lv/article/lv/kekavas-logika-cina-par-plavniekkalna-sakumskolu .
  …Infp avots: http://www.infotop.lv/article/lv/eksperimenti-ar-plavniekkalna-skolu-turpinas
  plavniekkalna-sakumskola-proteste