Konkursā izraudzīsies Latvijas ekspertus darbam Konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvajā komitejā

  0
  121

  Rīga, 12.janv., LETA. Ārlietu ministrija (ĀM) plāno izveidot konkursa atlases komisiju un izsludināt atklātu konkursu, kurā tiktu atlasīti Latvijas ekspertu kandidāti ievēlēšanai Eiropas Padomes Konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvajā komitejā, liecina valdībā iesniegtas rīkojuma projekts.
  Rīkojuma projekta anotācijā skaidrots, ka līdzšinējā Latvijas eksperta Konsultatīvajā komitejā Reiņa Āboltiņa termiņš beidzās 2018.gada 31.maijā. Saistībā ar to Latvijai ir jāvirza jauni eksperti ievēlēšanai darbam Konsultatīvajā komitejā.
  Šobrīd nav tiesiskā regulējuma kārtībai, kādā tiek izvirzīti Latvijas eksperti ievēlēšanai Konsultatīvajā komitejā, tādēļ ar Ministru kabineta (MK) rīkojumu tiks izveidota konkursa atlases komisija un izsludināts atklāts konkurss, lai izvirzītu Latvijas ekspertu kandidātus ievēlēšanai Konsultatīvajā komitejā.
  Konkursa atlases komisijā ietilps ĀM, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, kā arī Tieslietu ministrijas pārstāvji. Plānots, ka komisijas priekšsēdētājs būs ĀM valsts sekretārs Andris Pelšs.
  Kā norāda ĀM, rīkojumā noteiktas konkursa atlases komisijas vadītāja tiesības, ja nepieciešams, pieaicināt komisijas darbā ekspertus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
  Ar rīkojumu ĀM tiek uzdots izstrādāt Latvijas ekspertu pretendentu izvirzīšanai ievēlēšanai Konsultatīvajā komitejā atklāta konkursa nolikuma projektu konkursa komisijas apstiprināšanai.
  Saskaņā ar rīkojumu konkursa atlases komisijai jāizvēlas vismaz divi Latvijas ekspertu kandidāti izvirzīšanai ievēlēšanai Konsultatīvajā komitejā un šo kandidātu saraksts jāiesniedz MK. Pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā Latvija izvirzīs ekspertu kandidātus ievēlēšanai Konsultatīvajā komitejā, par to informējot Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru, skaidro ĀM.
  …Info avots: http://www.leta.lv/news/latvia/0064D758-C592-4229-A91D-D0AC5BA58174/

  Attēla avots: https://www.coe.int/en/web/minorities/-/latvia-visit-of-the-advisory-committee-on-the-framework-convention-for-the-protection-of-national-minorities?desktop=false