Latvijas juristu apvienība vērtē ministriju ieceri likvidēt juriskonsulta profesijas standartu

    0
    733

    Latvijas juristu apvienība atturīgi vērtē divu ministriju (Izglītības un zinātnes ministrija, Tieslietu ministrija) ieceri atteikties no juriskonsulta profesijas, svītrojot to no profesiju klasifikatora. LJA valdes sēdē biedri rūpīgi izdiskutēja esošo situāciju. Biedri tika iepazīstināti arī ar augstskolu juridisko fakultāšu dekānu viedokļiem. Dekāni plāno apspriest esošo situāciju ar LDDK un LTRK. LJA sēdē vienprātība bija par diviem jautājumiem. Pirmkārt LJA vērtē Rektoru padomes pārstāvja, LSA pārstāvja, vai juristu NVO neuzaicināšanu kā labas pārvaldības principa neievērošanu. Otrkārt biedri bija vienprātīgi par juriskonsulta kvalifikācijas piešķiršanas nepieciešamību visiem studējošiem, kuri lēmuma pieņemšanas brīdī jau apgūst studiju programmas juriskonsulta kvalifikācijas iegūšanai. LJA valdes locekļi un biedri atzina ka juriskonsulta profesija ir pieprasīta darba tirgū, ar atrunu, ka pieprasījums ir atkarīgs no iestāžu vadītājiem (amata aprakstu apstiprinātājiem). Piesauktie argumenti, LJA ieskatā, liecina, ka ministriju virzītais lēmums ir priekšlaicīgs.
    …Info avots: https://juristiem.wordpress.com/2017/09/16/latvijas-juristu-apvieniba-verte-ministriju-ieceri-likvidet-juriskonsulta-profesijas-standartu/