LM konkursā meklē jaunas iztikas minimuma groza noteikšanas metodoloģijas izstrādātāju

0
64
Pārtikas grozs ''Ziedot.lv'' un ''Hanzas maiznīca'' rīkotajā preses konferencē par jaunu labdarības projektu, kura laikā uzņēmumi un iedzīvotāji tiks aicināti iesaistīties palīdzības sniegšanā trūkumā nonākušajiem.

Rīga, 25.febr., LETA. Labklājības ministrija (LM) izsludinājusi konkursu jaunas metodoloģijas izstrādāšanai iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācijai, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
Prognozētā līgumcena ir 72 821 eiro.
Kā norādīja LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa, šajā iepirkumā netiek piemērota neviena no standarta iepirkuma procedūrām.
Celmiņa skaidroja, ka, lai nodrošinātu iespējami labāka rezultāta sasniegšanu, tika nolemts rast iespējas piemērot konkursa dialoga iepirkuma procedūru, kuras ietvaros iespējams nodrošināt iespēju iesniegt piedāvājumus par atšķirīgiem risinājumiem iztikas minimuma groza metodoloģijas izstrādei, neierobežojot tos ar vienu tehnisko specifikāciju, vērtējot piedāvāto komandu kā kvalitātes kritēriju, sarunu laikā nosakot un raksturojot līdzekļus, kas vislabāk piemēroti pasūtītāja vajadzību apmierināšanai.
Vienlaikus, kā sacīja Celmiņa, konkursa dialoga laikā iespējams precizēt sākotnējo piedāvājumu – komandas sastāvu, gan pašu groza izpildījumu -, kas nodrošina iespēju pretendentiem, kam ir vēlme un redzējums par metodoloģijas izstrādi ar loģisku un zinātniski pamatotu tās izpildes plānu, sastādīt veselīgu konkurenci, pilnveidot savu piedāvājumu un uzvarēt ar labāko piedāvājumu.
Attiecīgi atšķirīgi izvēlētā pieeja sevī ietver vairākus izpildes posmus, tostarp kandidātu atlasi, kurā tiek atlasītas ieinteresētās organizācijas. Šī posma pieteikumu iesniegšanas termiņš sākotnēji tika noteikts 2018.gada augustā, bet tika pagarināts līdz pagājušā gada septembrim, ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) norādes par nepieciešamību veikt grozījumus kandidātu atlases nolikumā iepirkuma pirmspārbaudes ietvaros. Šajā solī kandidātiem bija jāpauž sava interese, jānorāda uzņēmuma pieredze.
Pēc tam sekoja posms, kurā atbilstošie kandidāti tālāk tika aicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumus iztikas minimuma groza metodoloģijas izstrādei, norādot jau komandas sastāvu un nepieciešamību precizēt minimālās tehniskā uzdevuma prasības, līguma nosacījumus. Piedāvājumus iepirkuma komisija izvērtēja un, balstoties uz iesniegto redzējumu un izvirzītajām prasībām iepirkuma ietvaros, nodefinēja pārrunājamos jautājumus ar katru no kandidātiem atsevišķi.
Tālāk kandidātiem tika nosūtīti konkursa dialogā pārrunājamie jautājumi un notika pārrunas ar katru no kandidātiem atsevišķi, apspriežot gan pasūtītāja jautājumus, gan kandidātu jautājumus. Pārrunas ir jau notikušas, tomēr tās iespējamas vēlreiz.
Ceturtajā posmā kandidāti, balstoties uz konkursa dialoga laikā pārrunāto, varēja tikt lūgti precizēt sākotnējos piedāvājumus. Papildus pasūtītāja norādītajiem precizējumiem kandidāts bija tiesīgs mainīt vai precizēt jebkuru citu savu sākotnēji iesniegtā piedāvājuma daļu.
Patlaban Iepirkuma komisija izvērtē piedāvājumu un iesniegtos precizējumus un pārliecinās, ka ir vismaz viens atbilstošs piedāvājums, kurš nesaņem 0 punktus kādā no vērtēšanas kritērijiem gala piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, kas nozīmētu iesniegtā galīgā piedāvājuma izslēgšanu. Šajā posmā arī informē kandidātus, kuru precizētie sākotnējie piedāvājumi atsevišķos vērtējuma kritērijos saņem 0 punktu vērtējumu, kā arī lemj par nepieciešamību turpināt dialogu ar kandidātiem atbilstoši konkursa dialoga nolikumam vai to slēgt.
Pēdējā konkursa posmā tiks rīkota gala piedāvājumu iesniegšana un izvērtēšana.
…Info avots: http://www.leta.lv/news/latvia/E12FEF37-CC7D-48D9-8DA1-60817614F3EE/

Pārtikas grozs ”Ziedot.lv” un ”Hanzas maiznīca” rīkotajā preses konferencē par jaunu labdarības projektu, kura laikā uzņēmumi un iedzīvotāji tiks aicināti iesaistīties palīdzības sniegšanā trūkumā nonākušajiem.

FOTO avots: http://www.la.lv/iztikas-minimuma-raditajs-maija-sasniedzis-jaunu-rekordu-2

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.