Martā uzslavē labu servisu!

0
2642

2017. gadā ir uzsākta iniciatīva “Klientu servisa mēnesis” ar mērķi piesaistīt sabiedrības un uzņēmumu uzmanību klientu apkalpošanas profesijai un darbiniekiem.
Kā stāsta rīkotāji, iniciatīva ir veidojusies no kampaņas “Uzslavē labu servisu” un saglabā daļu tās pamatvērtību. Ikvienam uzņēmumam, kam nav vienaldzīga attieksme pret darbiniekiem, ir iespēja pieteikties iniciatīvā līdz 20. februārim. Savukārt iespēja novērtēt klientu apkalpošanā strādājošos būs no 1. līdz 31. martam interneta vietnē https://www.labsserviss.lv .
“Vēlamies runāt par to, ka laba klientu apkalpošana nekad nevar būt pašsaprotama, jo tajā ir ieguldīta enerģija, emocijas un prasmes, ko veidojis cilvēks. Cilvēks nav neizsmeļams un, ja klientu apkalpošanas laikā viņš nesaņems novērtējumu par savu ieguldījumu, tad kādā brīdī apkalpošana kļūs viduvēja. Uzņēmums var tikai daļēji motivēt darbinieku, klients ir nozīmīga daļa saņemtās apkalpošanas novērtēšanā un veiksmīgā klientu servisa norisē,” stāsta iniciatīvas pārstāve Zane Feifa.
Iniciatīva “Klientu servisa mēnesis” balstās uz kampaņas “Uzslavē labu servisu” 13 gadu laikā izstrādātajām vērtībām par klientu apkalpošanas kvalitātes nozīmi uzņēmuma darbībā. ”Pārmaiņas iepriekšējās kampaņas norisē bija nepieciešamas. Uzsākām iet ceļu sabiedrības virzienā, jo sapratām, ka efektīvāk atbalstīt klientu apkalpošanu varam, uzrunājot pašus klientus, radot izpratni un skaidrojot, ka klientu apkalpošana ir divvirzienu attiecības, kur nozīme ir abām iesaistītajām pusēm,” norāda iniciatīvas organizatoru komanda.
“Klientu servisa mēnesis” kampaņas jaunā identitāte ietver divus būtiskus jauninājumus, viens no tiem ir mūsdienīgāks tēls, kas iet līdzi laikam un rada kvalitātes sajūtu. Otrs aspekts ir ziņa, kas ietverta vizuālajā simbolā – divas bultas, kas vērstas viena pret otru un vidū veido S burtu. Bultas simbolizē klientu servisa darbinieku un klientu, to izvērsums norāda uz komunikāciju, bet S burts simbolizē servisu, kas tiek sniegts un saņemts. Jaunā identitāte nes ziņu par to, ka klientu apkalpošana ir nepārtraukta, abpusēja komunikācija starp klientu un servisa sniedzēju, kurā abām iesaistītajām pusēm ir jāsniedz ieguldījums.
Iniciatīva darbosies uz iepriekš īstenoto kampaņu pamatiem, iesaistot uzņēmumus, kas ir ieinteresēti runāt ar klientiem un atbalstīt savus darbiniekus, lai kopīgiem spēkiem klientu servisa specialitāte iegūtu prestižas un atzītas profesijas statusu.
…Info avots: http://m.delfi.lv/bizness/article.php?id=48492663 ; https://m.facebook.com/Labsservisslv/