Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likuma caurumi

    0
    759

    Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā 27.9.2016 tika skatīts Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumprojekts. Likumprojekts vērsts uz mantas konfiskācijas kā kriminālsoda efektīvāku izpildi. Piedāvātās tiesību normas likumprojektā nesniedz atbildes uz vairākiem jautājumiem. Vispirms, kad pirmstiesas kriminālprocesa periodā persona tiek apcietināta, Apcietinājumā turēšanas kārtības likums paredz atņemt cietumā ievietotai personai naudu, dārgakmeņus un dārgmetālus, kurus ievietotā persona nav nodevusi labprātīgi. Naudu paredzēts ieskaitīt ieslodzījuma vietas kontā un izlietot to ieslodzīto sadzīves apstākļu uzlabošanai. Dārgakmeņus un dārgmetālus paredzēts nodot Valsts ieņēmumu dienestam realizācijai. Otrkārt, ja apcietinājumā esošai personai radinieks vai paziņa atnesa uz cietumu pienesumā televizoru (ledusskapi vai citu tehniku), kas iegūta noziedzīgā ceļā, noziedznieks pēc sprieduma spēkā stāšanās turpina lietot noziedzīgi iegūto mantu kā savu, jo valsts dienesti brīvībā šo mantu nav atraduši. Jaunā likuma projektā nav tiesību normas, kura paredzētu tiesu izpildītājam pārbaudīt notiesātās personas ieslodzījuma vietā lietoto priekšmetu izcelsmi. Treškārt, likumprojektā nav nekas noteikts par rīcību ar apcietinātās personas individuālo kontu ieslodzījuma vietā, kurā tiek ieskaita nauda no radiem un paziņām. Piemēram, ja noziedznieks iepriekš brīvībā noziedzīgā ceļā ieguva naudu, radi un paziņas var ieskaitīt šos līdzekļus apcietinātās personas kontā un apcietinātais var brīvi bez apjoma ierobežojuma lietot šos līdzekļus cietuma veikalā, apmaksāt savu korespondenci, pasūtīt preses izdevumus. Ja ieslodzītai personai stājas spēkā tiesas spriedums, nav saprotams kā nodalīt radu un paziņu patiesi sniegto finansiālo palīdzību no ieslodzītās personas līdzdalīdfbnieku ieskaitītās naudas, kuras noziedzīgā izcelsme būtu apstiprināta ar tiesas spriedumu. Latvijas Juristu apvienības biedri tuvākajā sēdē lems par iespējamiem risinājumiem.
    …Info avots: https://juristiem.wordpress.com/2016/09/27/par-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likumu/
    images