OIK atcelšanas tiesiskos aspektus par 9000 eiro izvērtēs advokātu birojs “Ellex Klavins”

  0
  129

  Valdība uzdod Ekonomikas ministrijai savos resursos rast naudu OIK atcelšanas tiesiskajā izvērtējuma nodrošināšanai

  Rīga, 12.febr., LETA. Ministru kabinets otrdien neatbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) lūgumu piešķirt tai no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” teju 9000 eiro obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanas tiesiskajam izvērtējumam.
  Šie līdzekļi EM būs jārod savos resursos.
  Saeima šā gada 10.janvārī uzdeva EM atcelt OIK ar šā gada 31.martu. Tomēr EM atzina, ka, lai izpildītu minēto uzdevumu, nepieciešams juridiskais izvērtējums.
  Juridiski jāizvērtē, vai sniegtais atbalsts “zaļās” enerģijas ražotājiem atbilst Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, vai tiesiski ir iespējama izmaksātā atbalsta pilnīga vai daļēja atgūšana, kā arī vai tiesiski ir iespējama atbalsta pārtraukšana ar 2019.gada 31.martu.
  Juridiskā izvērtējuma veikšanai EM veica cenu aptauju, aptaujājot virkni zvērinātu advokātu biroju – “Ellex”, “KPMG”, “Trinity”, “Glimstedt”, “Cobalt”, “TGS”, “Sorainen”, “EvershedsSutherland Bitāns”, “PWC Legal” un “Kronbergs&Čukste”.
  Patlaban gan nav zināms, kuram birojam tiks uzticēts uzdevums veikt OIK atcelšanas izvērtējumu, bet EM vērsās valdībā ar lūgumu piešķirt 8712 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu tiesiskā izvērtējuma veikšanu atbilstoši saņemtajam vislētākajam piedāvājumam. Tomēr valdība šo lūgumu noraidīja.
  Jau ziņots, ka šā gada 29.janvārī Ministru kabinets bez diskusijām pieņēma zināšanai EM izstrādāto informatīvo ziņojumu par OIK atcelšanu, kurā ministrija norāda, ka līdz šā gada 1.martam tiks apkopoti viedokļi par OIK likvidēšanu.
  Nolūkā vispusīgi izvērtēt projekta ietekmi un iespējamās sekas, EM veic darbu pie neatkarīga trešās puses izvērtējuma par obligātā iepirkuma mehānisma atcelšanu un izmaksātā atbalsta atgūšanu tiesiskā ceļā. Paredzēts, ka šis vērtējums tiks pabeigts līdz 1.martam.
  EM ir lūgusi iesaistīto pušu viedokli par OIK atcelšanu no šā gada marta. Viedokli ir lūgta sniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai par ietekmi uz siltumenerģijas tarifiem pašvaldībās, AS “Augstspriegumu tīkls” par ietekmi uz elektroenerģijas sistēmas stabilitāti un cenu, kā arī Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijai par ietekmi uz atjaunojamās enerģijas ražošanu Latvijā.
  Viedoklis lūgts arī Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomei un Zemkopības ministrijai par ietekmi uz lauksaimniecības nozari, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par ietekmi uz vidi un klimata mērķu sasniegšanu, Finanšu nozares asociācijai par OIK maksājumu saņēmēju finansiālajām saistībām un Finanšu ministrijai attiecībā uz komercdarbības atbalsta regulējuma ievērošanu.
  Tāpat viedokli lūgta sniegt AS “Latvenergo” par Saeimas lēmuma ietekmi uz “Latvenergo” koncernu, tostarp par AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2018.gadā radušos izmaksu segšanu, atceļot OIK, ar kuru kārtējā gadā tiek segtas iepriekšējā gadā obligātā iepirkuma mehānisma ietvaros radušās izmaksas.
  Vienlaikus EM lūgs Eiropas Komisijas (EK) viedokli par to, vai par atbalstu, kas elektrostacijām sniegts pirms 2007.gada 1.jūlija, būtu nepieciešams atsevišķs EK saskaņojums, ņemot vērā, ka informācija par to bija iekļauta EK 2017.gada 24.aprīļa lēmumā par valsts atbalstu, kā arī par to, vai būtu atgūstams tas atbalsts, kas izmaksāts elektrostacijām pirms minētā lēmuma spēkā stāšanās.
  Minēto neatkarīgas trešās puses izvērtējumu, EK un iesaistīto pušu viedokļus EM izmantos normatīvu projekta un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanā.
  …Info avots: http://www.leta.lv/news/latvia/B51D07BE-9919-47E3-94F4-C7D6684E773C/

  OIK atcelšanas tiesiskos aspektus par 9000 eiro izvērtēs advokātu birojs “Ellex Klavins”

  Rīga, 12.febr., LETA. Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanas tiesiskos aspektus par 9000 eiro izvērtēs zvērinātu advokātu birojs “Ellex Klavins”, aģentūru LETA informēja Ekonomikas ministrijā (EM).
  Ministru kabineta sēdē otrdien EM informēja valdību par neatkarīga trešās puses izvērtējuma par obligātā iepirkuma mehānisma atcelšanu un izmaksātā atbalsta atgūšanu tiesiskā ceļā būtību un jautājumiem, par kuriem tiks lūgts sniegt juridisku vērtējumu.
  Ministrija nekavējoties noslēgs līgumu ar “Ellex Klavins”, kas tirgus izpētes ietvaros iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu un pauda gatavību minēto izvērtējumu veikt divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Plānotā līguma summa ir 8712 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.
  Izvērtējuma ietvaros EM lūgs viedokli par to, vai atbalsta piešķiršana elektroenerģijas ražotājiem valsts atbalsta shēmas atjaunojamo energoresursu enerģijas un koģenerācijas ražošanai ir uzskatāma par atbilstošu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā saskaņojumu ar Eiropas Komisiju 2017. gada aprīlī. Tāpat tiks vērtēts, vai tiesiski ir iespējama izmaksātā atbalsta pilnīga vai daļēja atgūšana, nepārkāpjot tiesības uz īpašumu un tiesisko paļāvību.
  “Ja izvērtējumā tiek konstatēts, ka tas ir iespējams, ministrija lūdz izvērtēt arī tiesiskos instrumentus izmaksātā atbalsta pilnīgai vai daļējai atgūšanai, kā arī izvērtējumu par tiesvedības riskiem atbalsta pilnīgas vai daļējas atgūšanas gadījumā, iekļaujot gan šādas atgūšanas atbilstību starptautiskiem līgumiem, ar kuriem tiek aizsargāti ieguldījumi Latvijā, gan atbilstību Satversmei,” skaidroja EM.
  Vienlaikus ministrija lūgusi izvērtējumā iekļaut arī ārvalstu tiesu praksi līdzīgās lietās – vai tiesiski ir iespējama atbalsta pārtraukšana ar 2019.gada 31.martu. Ja tiks konstatēts, ka tas ir iespējams, ministrija lūgs izvērtēt risinājuma atbilstību Satversmei, kā arī atbilstību starptautiskiem līgumiem, ar kuriem tiek aizsargāti ieguldījumi Latvijā, izvērtējumā iekļaujot arī ārvalstu tiesu praksi līdzīgās lietās.
  Minēto neatkarīgas trešās puses izvērtējumu līdztekus ar citiem konsultāciju procesā saņemtajiem vērtējumiem EM izmantos normatīvo aktu sagatavošanā, lai izpildītu Saeimas lēmumu.
  …Info avots: http://www.leta.lv/news/latvia/1341404C-A3A2-5807-E487-EBC8F27F699A/

  FOTO avots: http://www.protesti.lv/foto-protestu-virpuli-pret-oik-aferu-pie-ekonomikas-ministrijas-slepts-ka-oik-atbalsts-ilgstosi-bijis-nelikumigs-tapec-esot-tiesisks-pamats-atprasit-no-oik-sanemejiem-oik-vartus-paverusi-kal/