Parakstīšanās par referenduma ierosināšanu Saeimas atlaišanai pieklususi

0
1528

Trīs nedēļu laikā iedzīvotāju aktivitāte, parakstoties par referenduma ierosināšanu, lai lemtu par Saeimas atlaišanu, ir samazinājusies.
Parakstu vākšana sākās novembra beigās un pirmās nedēļas laikā par iniciatīvu tika savākti 2442 paraksti. Savukārt jau nākamajās nedēļās cilvēku aktivitāte būtiski pieklusa, un līdz šim saņemti ir nedaudz vairāk nekā 3000 Latvijas pilsoņu paraksti.
Iniciatīvu ierosinājusi organizācija “Varu Latvijas tautai”, kas reģistrēta Mārupē, Ūdru ielā 14. Ideja visai aktīvi tika propagandēta sociālajos tīklos.
Sākotnēji gan e-pakalpojumam bija tehniskas problēmas un idejas autori apgalvoja, ka problēmas ieviestas ar nodomu, lai liegtu parakstu vākšanas iespējas. Tomēr drīz vien šīs tehniskās problēmas it kā tika atrisinātas.
Vēlētāju tiesības atsaukt Saeimu ir paredzētas Satversmē, un ierosināt tautas nobalsošanu par šo jautājumu var ne mazāk kā viena desmitā daļa jeb 155 224 vēlētāji. Tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu nevar izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas un gadu pirms Saeimas pilnvaru beigām.
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīt tautas nobalsošanas ierosinājumu par Saeimas atsaukšanu vēlētāji var pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas vietās, bāriņtiesās, kuras veic notariālas darbības, novados pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājiem, pie zvērinātiem notāriem un internetā – portālā “www.latvija.lv”.
Parakstīties par šo vēlētāju iniciatīvu iespējams līdz 2017. gada 6. novembrim.
…Info avots: http://m.delfi.lv/latvija/article.php?id=48315525
Informāciju par parakstīšanās iespējām “Atlaist Saeimu” skatīt šeit: http://www.protesti.lv/paraksti-saeimas-atsauksanas-ierosinasanu-bezmaksas-elektroniski-no-25-11-2016-6-11-2017/