Pieprasa noteikt kvotu sistēmu personu ar invaliditāti nodarbinātības sekmēšanai

0
576

Raimonds Lejnieks – Puķe, Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrības sabiedrisko attiecību speciālists

Šā gada 9. decembrī Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrība Eiropas Savienības lūgumrakstu portālā ( https://petiport.secure.europarl.europa.eu ) ir iesniegusi petīciju par kvotu sistēmas ieviešanu, lai sekmētu personu ar invaliditāti nodarbinātību.
Kā uzsver petīcijas pieteicējs Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrība (LBDMIAB), lai veicinātu personu ar invaliditāti nodarbinātību, gan nacionālo valstu, gan visas Eiropas Savienības līmenī, būtu nepieciešams ieviest nodarbinātības kvotu sistēmu.
Biedrības ieskatā būtu nepieciešams uzlikt par pienākumu visām Eiorpas Savienības iestādēm – Eiropas Parlamentam, Eiropas komisijai, u.c. , kā arī visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un to valsts un pašvaldību iestādēm pieņemt darbā noteiktu procentu ar invaliditāti.
LBDMIAB vērš uzmanību, ka, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs personu ar invaliditāti skaits ir diezgan liels – vismaz 16% no visiem iedzīvotājiem ( jeb vismaz 80 miljoni Eiropas iedzīvotāju), un arī viņu nodarbinātības līmenis ir samērā zems.
LBDMIAB piedāvā noteikt personāla kvotu ikvienā Eiropas Savienības institūcijā un ES dalībvalstī – tik procentu personu ar invaliditāti, cik ES dalībvalstī vidēji ir personas ar invaliditāti.
Labklājības Ministrijā kvotu sistēma, kā viens no risinājumiem personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai idejas līmenī izskan jau sen ( https://www.delfi.lv/news/national/politics/ka-dalisim-kas-maksas-personas-ar-invaliditati-joprojam-arpus-darba-tirgus.d?id=50057655 ) , bet pagaidām gan tā nav ieviesta.
Latvijā personas ar invaliditāti ir apmēram 9,3 % no kopējā iedzīvotāju skaita, jeb apuveni 180 tūkstoši. Diemžēl no tiem nodarbināti ir tikai aptuveni 40 tūkstoši. Eiropas Savienības dalībvalstu vidējais personu ar invaliditāti īpatsvars gan ir augstāks – tie ir aptuveni 16% no visiem iedzīvotājiem, jeb aptuveni 80 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāju.
LBDMIAB biedri arī agrāk ir uzsākuši dažādas kampaņas, lai uzlabotu dzīvi personām ar invaliditāti Latvijā. Kā piemēri minami LBDMIAB valdes priekšsēdētājas Veras Semjonovas iniciatīva sabiedrības iniciatīvu portālā manabalss.lv par to, lai visu grupu personas ar invaliditāti būtu 100 % atbrīvotas no nekustamā īpašuma nodokļa ( https://manabalss.lv/atcelt-nekustama-ipasuma-nodokli-1-2-3-grupas-invalidiem/show ). Iniciatīva savākusi jau vairāk nekā 1500 parakstu no 10000 nepieciešamajiem. Otra kampaņa ir par bezmaksas sabiedrisko transportu personām ar 3. Grupas invaliditāti – šī kampaņa jau sasniegusi vairāk nekā pusi no nepieciešamajām 10000 balsīm ( https://manabalss.lv/3-grupas-invalidiem-bezmaksas-sabiedrisko-transportu/show ).
Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrība (jeb saīsinājumā LBDMIAB) ir sabiedriska organizācija, kurā uz brīvprātības principiem ir apvienojušies Latvijas bezdarbnieki un darba meklētāji. Šī organizācija nodarbojas ar bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvību ( http://lbdmiab.1s.lv/ ).