Prasa amnestēt Krievijas Federāciju par komunistu genocīdu un okupāciju, neamnestējot konkrētos genocīda veicējus personīgi

  0
  819

  Jānis Kuzins, Partijas “Vislatvijas Sociāldemokrātiskā kustība “Par Neatkarīgu Latviju”” ģenerālsekretārs
  Sociāldemokrātiskā partija “Par neatkarīgu Latviju” aicina Latvijas Republikas Saeimu un Valsts prezidentu amnestēt Krievijas Federāciju, kā valsti, kas pati ir cietu no cilvēkiem, kas drošības aizsegā deportēja un iznīcināja daudzus PSRS pilsoņus gan krievus, gan latviešu. Krievijas federācija un rietumvalstis veiksmīgi cīnās ar teroristiem, kas islāma aizsegā veic genocīdu pret kristiešiem, kurdiem, mazajām minoritātēm tuvajos austrumos un citādi domājošajiem. Latvija savukārt Lielajā piektdienā, kad baznīca visā pasaulē aicina mieru un piedošanu viens otram piemin komunistiskā genocīda upurus, kas arī ir jādara un skaļi, pie brīvības pieminekļa, kā to dara 16.marta aktīvisti jāsauc to slepkavu vārdi un uzvārdi, kas parakstīja nāves spriedumus, saviem draugiem, kaimiņiem un kolēģiem. Nav jākautrējas, ka starp slepkavām, kas veica genocīdu pret savu tautu bija krievi, latvieši, ebreju vai gruzīni, arī pati Padomu Savienība uzreiz pēc J.Staļina nāves visu atbildības nastu novēla viņam, bet valsti nevadīja viņš viens, latviešus biežāk sūtīja paši latvieši vai blakus dzīvojošie krievi vai ebreji un otrādi, tika sūtīti arī ebreji, krievi, komunistiskais genocīds bija pret visiem, kas nebija tīkami varai, bet ne komunistiem, tieši tiem kas bija pie varas. Tieši tāpēc tagad nav jāizraujas ar dažādiem drošības likumiem, kas var beigties ar savas tautas genocīdu un citādi domājošo deportēšanu uz cietumu, vēlāk pieminot Vienotības vai Nacionālās apvienības genocīdā cietušo upurus. Kā arī Latvijā izgudrotais sankciju likums, kuras Latvija var piemērot nesaskaņojot ar Eiropas Savienību arī ir apšaubāms, individuālās sankcijas jau savu ir devušas, piemēram, ka Jūrmalā vairāk nenotiek mūzikas festivāli un no tā cieš Jūrmalas uzņēmēji un iedzīvotāji.
  Tāpēc ņemot vērā to, ka Krievijas Federācija ir atzinusi Staļina un komunistu noziegumus un par noziegumiem var atbildēt katrs personīgi, nevis, kā pierasts Latvijā, ka par ekonomiskiem un citiem noziegumiem pret Latviju no iepriekšējām valdībām neatbild neviens, mēs aicinām, Latvijas Republikas Saeimu Amnestēt Krievijas federāciju komunisma genocīdā un okupācijā pret Latvijas Republiku. Saucot pie atbildības tikai konkrēti vainīgās personas.
  …Info avots: http://www.leta.lv/press_releases/BAE28E25-9ED4-42E8-8004-0EC8327D015B/
  Latviesji-PSRS