Rezerves karavīri uz mācībām dodas kūtri, varbūt pie vainas “Anglijas migla”

0
720

Aizsardzības ministrija informē, ka uz pirmajām šā gada rezerves karavīru mācībām, kas norisinās no 15. līdz 21. augustam 1. Zemessardzes novadā, ieradušies 33 karavīri, lai gan pavēstes uz pirmajām rezerves mācībām bijušas izsūtītas 139 rezerves karavīriem.
Bruņotajos spēkos esot pieņemts izsūtīt pavēstes trīsreiz vairāk rezerves karavīriem nekā plānots tos piesaistīt mācībām. Nākoties rēķināties ar situāciju, ka dati par rezerves karavīru adresēm un veselības stāvokli var būt neprecīzi un mainīties. Tomēr šoreiz sanācis mazāk nekā gaidīts. Arī pērn Nacionālie bruņotie spēki izsauca rezerves karavīrus uz militārajām mācībām. Daļa neattaisnotu iemeslu dēļ neieradās, un tiesa viņiem piemēroja nelielus naudas sodus.
Šogad plānotas kopumā 12 rezerves karavīru mācības, un tās lielākoties ir iekļautas regulāro spēku un Zemessardzes vienību plānotajās mācībās, kas ir daļa no četru gadu cikla mācībām, lai sagatavotos cikla noslēdzošajām mācībām “Namejs 18”, kas notiks 2018. gadā. Mācības notiks visos spēku veidos, tostarp arī starptautiskajās sauszemes spēku mācībās “Sudraba bulta” šā gada oktobrī un Jūras spēku flotiles mācībās “Flotex” novembrī.
Pavēstes tiek izsūtītas tiem rezerves karavīriem, kuri atbilst tām Apvienotā štāba pieprasītajām specialitātēm, kuras nepieciešamas vairāku bruņoto spēku vienību personālsastāva komplektēšanai. Tajās norādīts gan ierašanās laiks un vieta, gan arī izskaidroti rezerves karavīra pienākumi.
…Info avots: http://www.infotop.lv/article/lv/rezerves-karaviri-uz-macibam-dodas-kutri
karaviri