RPIVA boikotē IZM lēmumu par tās pievienošanu LU: Likums paredz lēmumu par augstskolu reorganizāciju pieņemt MK nevis IZM

  0
  1689

  Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) par reformām pedagoģiskajā izglītībā gatavas spriest darba grupā.
  Kā aģentūru LETA informēja RPIVA, LU un RPIVA kā vadošās pedagogu sagatavošanas institūcijas Latvijā formulējušas vienotu viedokli saistībā ar skolotāju un izglītības darba vadītāju sagatavošanas un profesionālās pilnveides sistēmas sakārtošanu Latvijā.
  Augstskolas pauž uzskatu, ka augstākajai izglītībai visās izglītības jomās, arī pedagoģijā, jābalstās zinātnē, tā veicinot profesionālu skolotāju un izglītības darba vadītāju kvalitatīvu sagatavošanu, un nākotnes speciālistu kompetencei jāveidojas vairāku zinātnes nozaru sinerģijā.
  LU un RPIVA rektoru parakstītajā vienošanās dokumentā norādīts, ka pedagoģijas studiju attīstībai ir nepieciešams efektīvāk izmantot pieejamos cilvēkresursus un infrastruktūru. Tāpat kvalitatīva izglītības un pedagoģijas studiju programmu attīstība Latvijā, viņuprāt, ir panākama ar precīzu situācijas analīzi Latvijas izglītības iestādēs, demogrāfijas prognozēs pamatotu resursu plānošanu un konsolidāciju, vienlaikus nodrošinot izglītības pieejamību reģionos.
  LU un RPIVA ir gatavas piedāvāt savus resursus skolotāju izglītības programmu konsolidācijai un specializācijas virzienu attīstībai Rīgā un citos reģionos, lai sekmētu jauno speciālistu motivāciju un kvalitāti, kā arī lai veicinātu izglītības izmaksu efektivitāti.
  Augstskolu ieskatā ir nepieciešams skaidrs un pārdomāts darbības plāns, lai LU un RPIVA resursi un pieredze pedagogu sagatavošanas un profesionālās pilnveides sistēmas sakārtošanas darbs dotu gaidīto rezultātu, nodrošinot plānoto mērķu sasniegšanu un nezaudējot pozitīvās iestrādes abās augstskolās.
  Tādēļ abas augstskolas ir gatavas izveidot darba grupu, lai sagatavotu rīcības plānu minēto mērķu sasniegšanai. Tās cer arī uz Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju, kā arī citu pedagogus sagatavojošu augstskolu pārstāvju un sabiedrisko organizāciju konstruktīvu dalību šajā darba grupā.
  Tikmēr RPIVA pārstāvji nolēmuši neierasties uz pirmdien plānoto tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) speciālistiem, lai pārrunātu augstskolas reorganizāciju. RPIVA rektore Daina Voita norādīja, ka saskaņā ar likumu, lēmumu par augstskolu reorganizāciju pieņem Ministru kabinets (MK) pēc ministra ierosinājuma. Rektore uzskata, ka tas nav noticis un likumdošanas vara tiek ignorēta, līdz ar to augstskolas pārstāvji pirmdien ar IZM netiksies.
  LETA jau ziņoja, ka IZM ir pieņēmusi lēmumu ar 2017.gada augustu reorganizēt RPIVA, to pievienojot LU. Kā apstiprināja ministrijā, tas nepieciešams, lai veiktu resursu koncentrāciju un panāktu iespējami efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.
  IZM skaidroja, ka augstākās izglītības iestāžu konsolidācija pašlaik ir Eiropā aktuāla prakse. Tās mērķis ir panākt efektīvu ierobežoto resursu izmantošanu, paaugstināt studiju un zinātniskās pētniecības kvalitāti un veicināt augstākās izglītības iestāžu konkurētspēju. Pedagoģijas jomā Latvijā patlaban ir vērojama liela sadrumstalotība, turklāt ik gadu tiek sagatavots salīdzinoši liels pedagogu skaits (vairāk nekā 1000), taču darbu skolā sāk un turpina tikai neliela daļa no viņiem, proti, 200-400 personas gadā.
  …Info avots: http://www.leta.lv/home/important/236CCD1D-2BFC-4A36-9439-76D13022D5E7/