Savu artavu Saeimas un valdības algu pieaugumam dos arī bezdarbnieki

0
1140

Kā parasti – ar “cēlu mērķi” – it kā lai cīnītos ar negodprātīgiem sezonālajiem darba devējiem – valdošā koalīcija ir likusi naudiņu savu un savu sulaiņu algu paaugstinājumam iemeksāt arī bez darba palikušajiem līdzpilsoņiem. Proti, koalīcija “ietaupīs” valsts budžeta līdzekļus uz bezdarbnieku pabalstu rēķina, pagarinot periodu, kurā jābūt veiktām sociālajām iemaksām, lai iegūtu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. Tieši tas ir paredzēts “budžeta paketē” pieņemtajos grozījumos likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.
Līdz šim tiesības uz bezdarbnieka pabalstu bija bezdarbniekam, kuram apdrošināšanas stāžs bija ne mazāks par vienu gadu, ja šajā laikā iemaksas bezdarba gadījumam par viņu veiktas vismaz deviņus mēnešus pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.
No nākamā gada bezdarbnieka pabalsta tiesību iegūšanai sociālās apdrošināšanas iemaksas būs jāveic ilgāku laiku, proti, 12 mēnešus 16 mēnešu laikā. Tādā kārtā tiks “atšūta” daļa darbu zaudējušo cilvēku, par kuriem valsts vairs neuzņemsies nekādu atbildību, pārkraujot viņus uz pašvaldību pleciem.
“Vienotības” pīlāra Jāņa Reira vadītā Labklājības ministrija (LM), protams, izliekas to neredzam un stāsta, ka tādējādi “tiks nodrošināts, ka sezonālo darbu veicēji sociālās apdrošināšanas iemaksas veic vismaz divu sezonu laikā, un līdz ar to daļa izmaksu tiek pārnestas atpakaļ uz darba devēju, pārtraucot praksi izmantot bezdarbnieka pabalsta sistēmu kā pagaidu finansējuma avotu darbinieku noturēšanai uz nākamo sezonu”.
Atbilstoši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datiem, bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaits mēnesī kopš 2012. gada pakāpeniski pieaug. Tā kā pieaug gan bezdarbnieka pabalstu saņēmēju skaits, gan pabalsta vidējais apmērs, katru gadu aizvien lielāki izdevumi tiek virzīti šo pabalstu izmaksai. LM nu varēs maķenīt uzelpot.
Interesanti, ka LM gan atzīst, ka šāds bezdarba pieaugums nav vērtējams tikai negatīvI: tas var būt saistīts ar veiksmīgāku ēnu ekonomikas, tostarp “aplokšņu algu”, apkarošanu, kā arī kopējās nodarbinātības pieaugumu.
…Info avots: http://www.infotop.lv/article/lv/savu-artavu-saeimas-un-valdibas-algu-pieaugumam-dos-ari-bezdarbnieki
Informāciju par parakstīšanās iespējām “Atlaist Saeimu” skatīt šeit: http://www.protesti.lv/paraksti-saeimas-atsauksanas-ierosinasanu-bezmaksas-elektroniski-no-25-11-2016-6-11-2017/
zupa