Starptautiskais valūtas fonds veicinājis nevienlīdzību arī Latvijā

0
773

Starptautiskais valūtas fonds SVF (International Monetray Fund, IMF) publicējis pētījumu “Opening Up to Inequity” [Nevienlīdzības atvēršana], kurā atzinis, ka ierobežojumu atcelšana pārrobežu kapitāla plūsmām, kas pēdējo 20–25 gadu laikā ir uzskatīta par vienu no ekonomikas liberalizācijas priekšnoteikumiem, tāpēc ir izvirzīta kā obligāta prasība daudzām attīstības valstīm – tostarp arī Latvijai –, “parasti izraisa mantiskās nevienlīdzības palielināšanos ierobežojumus atcēlušajā valstī”.
Turklāt īpaši lielus mērogus nevienlīdzība sasniedz gadījumos, kad liberalizācijai seko finanšu krīzes, bet valstī joprojām ir vājas finanšu institūcijas.
SVF pētījumā cita starpā norādīts, ka “ekonomikas liberalizēšana parasti izraisa reālo darba algu samazināšanos”.
To, ka SVF šoreiz ir bijis neparasti vaļsirdīgs, mēs varam viegli secināt, ja aplūkojam Latvijas attīstību, kopš mūsu valsts valdības pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu otrajā pusē visai nekritiski sāka pildīt SVF izvirzītās ekonomikas liberalizācijas prasības. Taču ko vairs dod SVF atziņas, ja vilciens, tā teikt, ir aizgājis, bet Latvija gandrīz pilnībā ir liberalizējusi savu ekonomiku, šā procesa vārdā ignorējot gan vietējo ražotāju, gan darbaspēka, gan sabiedrības sociālās intereses.
Ar SVF pētījuma oriģinālu var iepazīties šeit: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/03/furceri.htm
…Info avots: http://www.infotop.lv/article/lv/svf-atzinis-ka-vienadin-ir-veicinajis-nevienlidzibu-tostarp-latvija
lagarda_dombrovskis