VIDEO: 7.6.2017. pikets pie Ģenerālprokuratūras pret netaisnīgiem prokuroru lēmumiem

0
488

Leonards Inkins

Piketa laikā ģenerālprokuroram tika iesniegts iesniegumu uz astoņām lapaspusēm. Šeit īsumā tiek aprakstīts par to, par ko ir runa iesniegumā.

Iesniegums (saīsināts)
Par kriminālprocesa uzsākšanu

Drošības policija nelikumīgi uzticēja savu darbu veikt sabiedriskajai organizācijai, par ko valsts samaksāja naudu par darbu, kas bija jāveic izmeklētājam un prokuroram, jo tas ietilpst viņu darba pienākumos, Bet šo darbu nedrīkstēja deleģēt citiem. Tādējādi tika nelikumīgi iztērēti valsts līdzekļi.
Pēc Drošības Policijas lēmuma tika veikta pierādījumu viltošana. Prokurore trijās tiesas instancēs uzstāja, lai šo nelikumīgo «ekspertīzi» tiesas vērtē. Tiesas šo viltus pierādījumu nevērtēja, jo «eksperte» esot specializējusies mantojuma tiesībās, un šādas ekspertīzes neparedz Latvijas Republikas likumi.
Kasācijas tiesas lēmumā atzīts, ka apelācijas tiesa ir pareizi izvērtējusi «ekspertes» «atzinumu» un nav tam piešķīrusi «Eksperta atzinuma» statusu.
Izmeklētājs «eksperti» lietā pieaicinājis viltus pierādījumu sagatavošanai, kas bija par pamatu apzināti nepatiesai apsūdzībai nozieguma izdarīšanā, kuru es netiku izdarījis un prokurore apsūdzību uzturēja, lai panāktu netaisnu notiesājošu spriedumu.
2013. gada 17. septembra lēmumu par manis atzīšanu par aizdomās turamo izmeklētājs pamato ar «eksperta» atzinumu, ka manis publicētais teksta fragments no «Padomju Savienības žīdu katķisma» ir vērsts pret ebreju tautai piederīgajiem, līdz ar ko izraisa nacionālo naidu, nepaskaidrojot kuri eksperti ir vērtējuši un atzinuši, ka «Padomju Savienības žīdu katķisms» ir vērsts pret ebreju tautai piederīgajiem, līdz ar ko izraisa nacionālo naidu.
Ja tas tā būtu, tad izmeklētājam un prokurorei bija jāliek novērst teksta fragmenta, kas neminētu ekspertu prāt «..ir vērsts pret ebreju tautai piederīgajiem», līdz ar ko izraisa nacionālo naidu.
Ir nesaprotama arī Drošības policijas rīcība saistībā ar pret mani ierosināto krimināllietu. It kā saskatot krimināli sodāmu darbību, veicot ekspertīzes Drošības policija neko nedarīja, lai pārtrauktu vai novērstu manu publikāciju, par kuru esmu apsūdzēts.
Es pats izdzēsu šo interneta publikāciju un komentārus.
Neesmu saņēmis nevienu norādījumu, vai mudinājumu ne no Drošības policijas, ne prokuratūras dzēst publikāciju.
Kāpēc man un arī «draugiem.lv» netika ieteikts vai pieprasīts dzēst manis publicēto Izraēlas vēstnieces vēstuli, citātu no «Padomju Savienības žīdu katķisma» un komentārus, ja jau tie pēc Drošības policijas domām musina cilvēkus?
No iepriekšminētā var secināt, ka reāla apdraudējuma un bīstamības acīmredzot tajos neesot.
Neskatoties uz izmeklētāja, prokurores un ekspertes nelikumīgo rīcību, patiesība uzvarēja.
Tiesa, taisot attaisnojošu spriedumu manā lietā, faktiski atzina, ka «atzinums», uz kura balstās apsūdzība, ir nelikumīgs. Tiesa atzina, ka manā rīcībā nav nozieguma sastāva.
Kaut arī esmu pilnīgi un galīgi attaisnots, tomēr šī apzināti nepatiesā apsūdzība ir nodarījusi lielu ļaunumu kā man, tā manai ģimenei.
Uzskatu, ka ir pieņemams lēmums par kriminālprocesa uzsākšanu atbilstoši Krimināllikuma 289. un 290. pantā paredzētām noziedzīgā nodarījuma pazīmēm, ko arī lūdzu.
Lūdzu noskaidrot kam par šo «ekspertīzi» ir maksāts un cik? Lūdzu valstij radītos zaudējumus par šīs «ekspertīzes» apmaksu piedzīt no vainīgajām personām.
…Info avots un video- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10207813032962598&id=1797945120&pnref=story.unseen-section , fotogalerija – http://www.fotoblog.lv/rep/8390576/?cid=16701 un http://www.fotoblog.lv/rep/8390577/?cid=16701


If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.